Navigator – narzędzie analityczne służące skutecznej sprzedaży funduszy inwestycyjnych.Navigator to aplikacja off-linowa wspierająca doradców finansowych w ich codziennej pracy. Jej celem jest obsługa procesu sprzedaży funduszy inwestycyjnych, ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych i funduszy emerytalnych poprzez tworzenie indywidulanych portfeli klientów oraz ich wszechstronną analizę.

Założona w połowie 2000 roku firma Analizy Online S.A. powstała w związku z przewidywanym dynamicznym rozwojem rynku instytytucji wspólnego inwestowania i w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie niezależnym spojrzeniem na różne sfery rynku kapitałowego.  Analizy Online to wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco śledzi i dogłębnie analizuje sytuację w poszczególnych segmentach rynku kapitałowego.

Analizy funduszy inwestycyjnych